Điều khoản sử dụng

Xin chào và chào mừng bạn đến với trang web v9betcasino-vn.top. Bằng cách truy cập và sử dụng trang web này, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, hãy dừng việc sử dụng trang web ngay lập tức.

1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các nội dung trên trang web v9betcasino-vn.top bao gồm nhưng không giới hạn các bài viết, hình ảnh, video và đồ họa đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi hoặc các bên thứ ba đã cho phép sử dụng. Bất kỳ việc sao chép, tải xuống hoặc sử dụng các nội dung này để mục đích thương mại hoặc cá nhân mà không có sự cho phép rõ ràng từ chúng tôi là vi phạm bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

  • Bạn được phép xem và tải xuống các nội dung trên trang web chỉ cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối các nội dung trên trang web.

2. Sử dụng trang web

Khi sử dụng trang web v9betcasino-vn.top, bạn đồng ý không:

  • Vi phạm bất kỳ luật pháp nào, quy định hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba.
  • Tạo, phát tán hoặc truyền bất kỳ mã độc hại nào có thể gây ảnh hưởng đến trang web hoặc hành động gây hại cho người dùng khác.

3. Đảm bảo và từ chối trách nhiệm

Trang web v9betcasino-vn.top cung cấp các thông tin với tư cách là một dịch vụ. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ đảm bảo nào liên quan đến tính chính xác, độ tin cậy hoặc sự hoàn thiện của các thông tin được cung cấp trên trang web.

  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ tổn thất hay thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng trang web.