Chính sách bảo mật

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này được thiết lập để giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin của bạn theo chính sách quyền riêng tư này.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân như tên, địa chỉ email, địa chỉ IP, thông tin trình duyệt và thiết bị của bạn khi bạn tương tác với trang web của chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin không cá nhân qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web của chúng tôi.

  • Thông tin bạn cung cấp: Chúng tôi thu thập thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp cho chúng tôi, chẳng hạn như khi bạn đăng ký tài khoản, hoàn thành biểu mẫu hoặc gửi email cho chúng tôi.
  • Thông tin thu thập tự động: Chúng tôi có thể thu thập thông tin về bạn tự động thông qua việc sử dụng cookie và công nghệ tương tự. Điều này bao gồm thông tin về trình duyệt web, hệ điều hành, địa chỉ IP và các trang web bạn đã truy cập trước khi đến trang web của chúng tôi.

Sử dụng thông tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ với bạn, cung cấp thông tin, tin tức và cập nhật về trang web và dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng sử dụng thông tin để phân tích và cải thiện trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi.

  • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu, chẳng hạn như xử lý đơn đặt hàng, cung cấp hỗ trợ khách hàng và đáp ứng yêu cầu của bạn.
  • Phân tích và cải thiện: Chúng tôi sử dụng thông tin để phân tích và cải thiện trang web của chúng tôi, bao gồm kiểm tra hiệu quả của chiến dịch tiếp thị, tối ưu hóa trang web và nắm bắt xu hướng người dùng.

Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn bằng cách triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp. Tuy nhiên, không có phương pháp truyền thông hoặc lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn và bảo mật.

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba không liên quan trừ khi có sự đồng ý của bạn hoặc khi yêu cầu pháp luật.