Chính sách cookie

Chào mừng bạn đến với chính sách cookie của chúng tôi. Trang web v9betcasino-vn.top sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Đồng ý

Bằng cách tiếp tục duyệt trang web của chúng tôi, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng cookie theo chính sách này.

Nếu bạn không đồng ý với việc sử dụng cookie của chúng tôi, bạn có thể tắt chúng trong trình duyệt web của bạn hoặc không sử dụng trang web v9betcasino-vn.top.

2. Loại cookie chúng tôi sử dụng

Chúng tôi sử dụng các loại cookie sau đây trên trang web v9betcasino-vn.top:

  • Cookie cần thiết: Đây là những cookie cần thiết để trang web hoạt động chính xác và cung cấp các tính năng cơ bản.
  • Cookie phân tích: Chúng tôi sử dụng cookie phân tích để đo lường và phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Thông tin thu thập từ cookie này giúp chúng tôi cải thiện trang web và dịch vụ của chúng tôi.
  • Cookie tiếp thị: Cookie tiếp thị được sử dụng để theo dõi hoạt động tiếp thị và quảng cáo trên trang web v9betcasino-vn.top và trang web bên thứ ba liên quan.

3. Quản lý cookie

Bạn có thể quản lý và kiểm soát cookie trong trình duyệt web của mình. Thông qua cài đặt trình duyệt, bạn có thể xóa cookie đã lưu trên máy tính của mình và cũng có thể tắt chúng hoàn toàn.